Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK-1285)

Sakramentu udziela ksiądz biskup uczniom Szkoły Średniej, po uprzednim dwuletnim przygotowaniu w ramach katechezy szkolnej i przy parafii.

Dorośli, którzy tego sakramentu nie przyjęli, mogą to uczynić po uprzednim przygotowaniu. W tej sprawie należy skontaktować się z ks. Proboszczem.