Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako Dzieci Boże stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Rodzice proszą o chrzest dla swego dziecka osobiście; nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie:

  • Chrzest powinien odbyć się miesiąc - najdalej dwa miesiące, po urodzeniu dziecka.
  • Co najmniej jedno z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka, na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice dziecka i chrzestni przygotowują się religijnie na tę uroczystość.
W dniu chrztu, uczestniczą w jednej ze Mszy św. i przystępują do Komunii św. (nie mogą tego uczynić osoby żyjące tylko w związku cywilnym).

Rodzice chrzestni:

  • Do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania.
  • W przypadku chrzestnych młodocianych (uczęszczający jeszcze do szkoły), wymagana jest zgoda katechety szkolnego.
  • Nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące tylko w związku cywilnym oraz niepraktykujący.
  • Chrzestni spoza tutejszej parafii, przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza, iż mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.