Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. (KKK-1601).

Kandydaci do małżeństwo zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny i wziąć udział w przewidzianych prawem naukach przedślubnych i konsultacjach w Poradni Życia Rodzinnego.

W kancelarii należy przedłożyć:

  • Dowód osobisty.
  • Świadectwo Chrztu (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu).
  • Przy tzw. małżeństwach konkordatowych: Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa" - (Uwaga: Zaświadczenie ważne jest tylko trzy miesiące od daty jego wystawienia!!!).
  • Świadectwo ukończenia katechizacji (ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole).